Quá trình hình thành và phát triển

Trường Mầm non Nam Hóađược thành lập từ ngày 26 tháng 6 năm 2002 là trường thuộc xã miền núi khó khănđược công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2010-2015 và đạt chuẩn Quốcgia mức độ 1 năm 2013.