LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

3/6/2020 5:08:05 PM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊNHOÁ

TRƯỜNG MẦM NON NAM HÓA

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 30

(Từ ngày 9/3/2020 đến ngày 15/3/2020)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/

Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

9/3

Sáng

- Đ/c Vân

Trực lãnh đạo

- Nghỉ

Đ/c Thương trực trường

-Nghỉ

 

Chiều

- Đ/c Bồn

Trực lãnh đạo

- Nghỉ

Đ/c Thương trực trường

-Nghỉ

 

Thứ Ba

10/3

Sáng

- Đ/c Vân

Trực lãnh đạo

- Nghỉ

Đ/c Diệp trực trường

-Nghỉ

 

Chiều

- Đ/c Bồn

Trực lãnh đạo

- Nghỉ

Đ/c Diệp trực trường

-Nghỉ

 

Thứ Tư

11/3

Sáng

- Đ/c Vân

Trực lãnh đạo

- Nghỉ

Đ/c Thương trực trường

-Nghỉ

 

Chiều

- Đ/c Bồn

Trực lãnh đạo

- Nghỉ

Đ/c Thương trực trường

-Nghỉ

 

Thứ Năm

12/3

Sáng

- Đ/c Vân

Trực lãnh đạo

- Nghỉ

Đ/c Tuyên trực trường

-Nghỉ

 

Chiều

- Đ/c Bồn

Trực lãnh đạo

- Nghỉ

Đ/c Tuyên trực trường

-Nghỉ

 

Thứ Sáu

13/3

Sáng

- Đ/c Vân

Trực lãnh đạo

- Nghỉ

Đ/c Diệp trực trường

-Nghỉ

 

Chiều

- Đ/c Bồn

Trực lãnh đạo

- Nghỉ

Đ/c Diệp trực trường

-Nghỉ

 

Thứ Bảy

14/3

Sáng

-Nghỉ

-Nghỉ

-Nghỉ

-Nghỉ

 

Chiều

-Nghỉ

-Nghỉ

-Nghỉ

-Nghỉ

 

CN

15/3

Sáng

-Nghỉ

-Nghỉ

-Nghỉ

-Nghỉ

 

Chiều

-Nghỉ

-Nghỉ

-Nghỉ

-Nghỉ

 

 

Ghi chú: Đối vớicông việc do cá nhân thực hiện, ghi rõ tên người thực hiện.

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 3555

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 2/29/2020 4:36:17 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 2/29/2020 4:29:11 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 2/20/2020 9:57:25 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 2/20/2020 9:50:31 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 1/16/2020 7:01:49 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 12/31/2019 7:57:07 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 11/25/2019 11:20:08 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 11/11/2019 11:03:38 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 11/11/2019 11:02:48 AM