LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

2/20/2020 9:57:25 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊNHOÁ

TRƯỜNG MẦM NON NAM HÓA

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 28

(Từ ngày 14/2/2020 đến ngày 23/2/2020)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/

Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

24/2

Sáng

- Đ/c Vân

Trực lãnh đạo

Đ/c Ân, Ninh trực trường

Đ/c Diệp trực trường

-Nghỉ

 

Chiều

- Đ/c Vân

Trực lãnh đạo

Đ/c Ân, Ninh trực trường

Đ/c Diệp trực trường

-Nghỉ

 

Thứ Ba

25/2

Sáng

- Đ/c Vân

Trực lãnh đạo

Đ/c L. Tuyên, Hiền trực trường

Đ/c Thương trực trường

-Nghỉ

 

Chiều

- Đ/c Vân

Trực lãnh đạo

Đ/c L. Tuyên, Hiền trực trường

Đ/c Thương trực trường

-Nghỉ

 

Thứ Tư

26/2

Sáng

- Đ/c Vân

Trực lãnh đạo

Đ/c Hiên, Phượng trực trường

Đ/c Tuyên trực trường

-Nghỉ

 

Chiều

- Đ/c Vân

Trực lãnh đạo

Đ/c Hiên, Phượng trực trường

Đ/c Tuyên trực trường

-Nghỉ

 

Thứ Năm

27/2

Sáng

- Đ/c Vân

Trực lãnh đạo

Đ/c Thành, Xinh trực trường

Đ/c Diệp trực trường

-Nghỉ

 

Chiều

- Đ/c Vân

Trực lãnh đạo

Đ/c Thành, Xinh trực trường

Đ/c Diệp trực trường

-Nghỉ

 

Thứ Sáu

28/2

Sáng

- Đ/c Vân

Trực lãnh đạo

Đ/c Ân, Ninh trực trường

Đ/c Thương trực trường

-Nghỉ

 

Chiều

- Đ/c Vân

Trực lãnh đạo

Đ/c Ân, Ninh trực trường

Đ/c Thương trực trường

-Nghỉ

 

Thứ Bảy

29/2

Sáng

-Nghỉ

-Nghỉ

-Nghỉ

-Nghỉ

 

Chiều

-Nghỉ

-Nghỉ

-Nghỉ

-Nghỉ

 

CN

30/2

Sáng

-Nghỉ

-Nghỉ

-Nghỉ

-Nghỉ

 

Chiều

-Nghỉ

-Nghỉ

-Nghỉ

-Nghỉ

 

 

Ghi chú: Đối vớicông việc do cá nhân thực hiện, ghi rõ tên người thực hiện.

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 3971

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 2/20/2020 9:50:31 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 1/16/2020 7:01:49 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 12/31/2019 7:57:07 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 11/25/2019 11:20:08 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 11/11/2019 11:03:38 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 11/11/2019 11:02:48 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 10/26/2019 4:26:21 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 10/17/2019 5:36:58 PM