LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

11/11/2019 11:02:48 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊNHOÁ

TRƯỜNG MẦM NON NAM HÓA

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 12

(Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/

Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

4/11

Sáng

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Đ/c Tuyên học TCCT đến hết 6/11

- Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Thứ Ba

5/11

Sáng

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Thứ Tư

6/11

Sáng

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Làm việc bình thường

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Thứ Năm

7/11

Sáng

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

-Đ/c Vân kt PCGD tại Phòng

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

-Đ/c Tuyên kt PCGD tại Phòng

- Học bình thường

 

Thứ Sáu

8/11

Sáng

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Thứ Bảy

9/11

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

CN

10/11

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

 

Ghi chú: Đối vớicông việc do cá nhân thực hiện, ghi rõ tên người thực hiện.

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 3782

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 10/26/2019 4:26:21 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 10/17/2019 5:36:58 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 9/27/2019 4:50:07 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 9/23/2019 3:09:26 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5(bổ sung) 9/18/2019 8:16:54 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 9/6/2019 7:30:27 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3(bổ sung) 9/6/2019 7:26:41 AM