LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

10/26/2019 4:26:21 PM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊNHOÁ

TRƯỜNG MẦM NON NAM HÓA

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 11

(Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 3/11/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/

Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

28/10

Sáng

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Đ/c Tuyên học TCCT

- Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Thứ Ba

29/10

Sáng

- Làm việc bình thường

- Đ/c Vân tập huấn chuyên môn đến hết ngày 30/10

- Dạy học bình thường

- Đ/c Hóa, Ân, Hiền tập huấn chuyên môn đến hết ngày 30/10

- Làm việc bình thường

- Đ/c Tuyên tập huấn công đoàn đến hết 30/10

- Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Thứ Tư

30/10

Sáng

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Làm việc bình thường

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Thứ Năm

31/10

Sáng

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Thứ Sáu

1/10

Sáng

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Thứ Bảy

2/10

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

CN

3/10

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

 

Ghi chú: Đối vớicông việc do cá nhân thực hiện, ghi rõ tên người thực hiện.

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 7263

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 10/17/2019 5:36:58 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 9/27/2019 4:50:07 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 9/23/2019 3:09:26 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5(bổ sung) 9/18/2019 8:16:54 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 9/6/2019 7:30:27 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3(bổ sung) 9/6/2019 7:26:41 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 9/6/2019 7:24:35 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 8/27/2019 8:13:10 PM